Akkoord op addendum KNVB2-15 norm

Vorige week is er een akkoord bereikt over (een aangepaste verlenging van) het addendum bij de KNVB2-15 norm. De bedoeling was om het addendum, die onder voorwaarden enige bandbreedte toestaat voor wat betreft de energierestitutie-norm, per 1 januari 2022 te laten vervallen.

Dit zou echter betekenen dat 25% van de opdrachtgevers er (nog) niet vanuit kan gaan, dat ‘hun’ veld de keuring (eenduidig) zou doorstaan. Ook zijn er nog vragen die het onderzoeken waard zijn of het percentage velden dat aan de norm voldoet mogelijkerwijs nog verder omhoog kan gaan.

Daarom zijn de volgende uitgangspunten afgesproken:

  1. Bouwen wat getest is.
  2. Een vangnet als de resultaten niet overeenkomen met de inzet.
  3. Onderzoek voor en door iedereen.

Bouwen wat getest is
Op de toegepaste infill hoogtes tijdens laboratoriumtesten wordt per 1 januari 2022 in de praktijk gekeurd.

Vangnet
Onder voorwaarde dat is gebouwd wat is getest in het laboratorium en alle inzet is gepleegd om aan de KNVB2-15 norm te voldoen, wordt het addendum verlengd tot afronding van de evaluatie onderzoeksresultaten. Het streven is om de onderzoeken voor de zomer van 2022 af te ronden. Het addendum is van toepassing voor wat betreft energierestitutie: Energierestitutie 20 – 44 % (gemiddelde meetwaarde*). Testmethode: CEN/TS 16717.
(*Individuele meetwaarden mogen buiten de grenswaarde vallen indien de gemiddelde meetwaarde voldoet)

Aanvullend onderzoek
Om een beter begrip te krijgen van de verschillende meetwaarden uit de KNVB2-15 norm, de correlatie ten opzichte van de prakrijk beter te begrijpen en grip te krijgen op resultaten (begrijpen wat en waarom), krijgt de uitvoering van het meetprogramma (op x velden onder y omstandigheden) een vervolg en worden de resultaten gedeeld. Het onderzoek gebeurt in samenwerking met de BSNC, de KNVB, NOC*NSF en het G12-14 innovatieplatform Steden en Sport.

Via deze link, is het volledige bericht op www.sportvloeren.sport.nl te lezen.

De BSNC is blij dat we in goed overleg een oplossing hebben gevonden voor de huidige situatie, waarbij inspanning en testresultaat niet altijd tot een bevredigend resultaat leiden.

De implementatie van de KNVB2-15 norm loopt al lang. Alle partijen en zeker ook de BSNC-leden investeren al een paar jaar veel geld en tijd in het proces. Goed om te zien dat er al veel vooruitgang is geboekt.

We stellen alles in het werk, als branche, om eind 2022 dit addendum niet meer nodig te hebben.

 

Meer nieuws