Bestuur

Bestuur:

  • Edward van der Geest, voorzitter
  • Ties Joosten, penningmeester en vice-voorzitter, Kiwa ISA Sport B.V.
  • Coen Nell, platform Aannemers, SWECO
  • Seth van der Wielen, platform Adviesbureaus & Kennisinstituten, KYBYS
  • Teun Wouters, TopGrass
  • Bas Reinds, platform Leveranciers & Producenten, DOMO
  • Michael Welten, platform Gemeenten & Leveranciers, SRO

Het bestuur wordt bijgestaan door de Raad van Advies. Hierin hebben zitting:

  • Leo Steijn, voormalig directeur SRO, adviseur
  • Kees Haaksman, commercieel directeur Agterberg bedrijven
  • Vacature
BSNC-Kunstgras met markering
X