Uitkomsten ledenvergadering 29 november 2019

De najaarsvergadering van de BSNC was afgelopen vrijdag bij De Roskam in Houten. Deze ging vooraf door een bijeenkomst met de nieuwe BSNC-leden: Gemeente Zundert, NIB ScanPro en Farjon Groen Advies (allen categorie 1). Het bestuur heette hen van harte welkom.Roeland Farjon van Farjon Groen maakte gebruik van de mogelijkheid zich persoonlijk voor te stellen aan de leden. Verenigingsmanager Hans Arends keek in vogelvlucht terug op de recente activiteiten van de BSNC-werkgroepen, platforms en de toetsingscommissie.

Na een toelichting door de penningmeester keurde de ledenvergadering unaniem de begroting (inclusief de hieronder vermelde contributiebedragen) goed.

Het voorstel van de desbetreffende platforms om Bas Reinds (Platform Leveranciers & Producenten) en Michael Welten (Gemeenten & Sportbedrijven) als bestuurslid te benoemen, nam de ledenvergadering unaniem aan. Daarnaast gaf de ledenvergadering unaniem akkoord het voorstel van het bestuur om het bestuurslidmaatschap van Ties Joosten tot en met de voorjaarsvergadering 2020 te verlengen.  

Ook werden de contributiebijdragen voor 2020 vastgesteld. Een overzicht:

Categorie 1:
lidmaatschap voor ZZP-ers, gemeenten tot 50.000 inwoners en non-profit organisaties, de jaarcontributie 2020  € 683,- (excl. 21% BTW

Categorie 2:
lidmaatschap voor gemeenten met 50.000-100.000 inwoners en (sport)bedrijven met 5 fte of minder in loondienst, de jaarcontributie 2020 bedraagt € 1.408,- (excl. 21% BTW)

Categorie 3:
lidmaatschap voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners en (sport)bedrijven met meer dan 5 fte in loondienst, de jaarcontributie 2020 bedraagt € 2.816- (excl. 21% BTW)

Na de ledenvergadering namen leden en relaties tijdens een gezellige receptie afscheid van directeur Ben Moonen die 16 jaar actief was voor de BSNC. Oud-voorzitter Pleun Lok, vice-voorzitter Ties Joosten en voorzitter Edward van der Geest blikten op een humorvolle, energieke, passievolle, betrokken en persoonlijke wijze terug op de wijze waarop Ben al die jaren heeft bijgedragen aan de grote BSNC-familie die uitgroeide van circa 15 leden in de beginjaren tot ruim 150 leden op dit moment. De BSNC dankt Ben en zijn gezin voor de inzet en wenst Ben veel succes met het door-ontwikkelen van zijn eigen bedrijf.

Meer nieuws