Teun Wouters (Finovi) presenteert project collectorveld Eindhoven op Kennissessie 27/6

Op 27 juni deelt Teun Wouters van Finovi in de kennissessie: “Sportaccommodaties als bron van warmte, water en energie” zijn ervaringen met het aanleggen van een collectorveld in Eindhoven. Tijdens deze sessie in Zwolle is er veel ruimte voor vragen en het uitwisselen van kennis. Want: “Wij willen denken en praten vanuit het concept. En kijken graag samen met de deelnemers waar kansen en uitdagingen liggen om ook het sportveld klimaatadaptief te bouwen”, aldus Wouters.  

De groep deelnemers aan deze sessie mag divers zijn: “Op een eerdere sessie over dit onderwerp was een mix van sportbedrijven, aannemers, installateurs, bedrijf batterijopslag, hoge temperatuur warmwateropslag aanwezig. Dat gaf een mooie dynamiek aan het gesprek”, aldus Teun, “Niet alleen het ‘bekende clubje’, iedereen is welkom!”. 

“Het gesprek gaat niet alleen over techniek, de insteek is breder”, vervolgt Teun. “We willen kijken naar: waar liggen de kansen, wat is geschikt voor welk veld? “.  

De BSNC is partner in de organisatie van deze kennissessies. BSNC-lid Teun Wouters is, namens Finovi, gastspreker op de vierde sessie in Oost-Nederland op 27 juni a.s. 

 Innovatieplatform 

Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector organiseert in juni vier kennissessies in Oost-Nederland. De thema’s van de bijeenkomsten zijn: 

  • 18 juni: duurzame innovaties in de openbare ruimte 
  • 20 juni: verduurzamen sporthallen 
  • 25 juni: verduurzamen zwembaden 
  • 27 juni: sportaccommodaties als bron van warmte, water en energie. 

Vragen uit Eindhoven 

Een eerdere kennissessie over het collectorveld vond plaats in Eindhoven, in de aanwezigheid van zo’n 30 deelnemers. Dit bleek een mooie grootte van de groep om interactie te krijgen en om met elkaar te sparren. Dat is ook de bedoeling, want de kennissessies zijn vooral bedoeld om met elkaar de verduurzaming van de sportsector te versnellen. 

Uit de ervaringen met de aanleg van het collectorveld kwamen vragen naar boven die aan de zaal werden gesteld. Bijvoorbeeld: bij een collectorveld komt uit het sportveld warmte vrij. Deze warmte moet worden getransporteerd naar het clubhuis, om het water in de douches te verwarmen. Maar dan moet de temperatuur omhoog. Hoe fiks je dat? Sommige bedrijven hebben een systeem dat warmte kan opslaan, zo bleek uit het gesprek met de zaal.  

Teun hoopt en verwacht dat ook op 27 juni er weer mensen en organisaties zijn die ‘aanslaan’ op het onderwerp. Die zelf een vinding hebben dat kan bijdragen, of die samen met anderen willen combineren. Hij sluit af met de woorden: “Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Ik hoop op flink wat dynamiek en hoop op dezelfde opkomst als in Eindhoven. Nogmaals: iedereen is welkom!” 

 In het kort:  

  • De kennissessie is voor iedereen vrij toegankelijk  
  • Locatie: SV Zwolle  
  • Tijdstip: 27 juni 13.30 – 17.00 uur  

 

Meer nieuws