Slotsom KUNSTgres; kunstgras is in voor radicale veranderingen

Kunstgras heeft de potentie om sport gratis te faciliteren. Voorwaarde is wel dat kopers kunstgras op een andere manier gaan bekijken en dat de industrie de materiaaltransitie doorzet, zo stelde keynote speaker Alexander Prinsen tijdens het BSNC KUNSTgres evenement op 4 oktober j.l.

Stiekem is de Nederlandse kunstgrasmarkt in voor een radicale verandering. Als het niet de nieuwe opzet van het Kwaliteitszorgsysteem 2.0 zal zijn, dan is het wel het beoogde verkoopverbod op polymerische infill. Stefan Diderich van de ESTC greep het BSNC KUNSTgres evenement daarom aan om de tijdslijn te schetsen. “Op 13 december gaat gestemd worden over het voorstel om de verkoop van polymerische infill, na een transitieperiode van zes jaar, te verbieden. Om goedkeuring te bereiken moet een meerderheid van 55% van alle EU-landen die tezamen 60% van de bevolking vertegenwoordigen, voor stemmen.” Als dat gebeurt, moet eerst de Wereldhandelsorganisatie (WTO) nog worden geconsulteerd en het beoogde verbod worden gepubliceerd, waarna het eind 2023 bekrachtigd kan worden. In dat geval gaat het verkoopverbod voor polymerische infill medio 2029 in. De verwachting is ook dat de focus nu snel op vezelslijtage komt te liggen. “De ESTC heeft daarom de Universiteit van Osnabrück gevraagd om dat te bestuderen.” Een proactieve houding moet bereiken dat de markt zichzelf kan reguleren in plaats van dat ook hier Europa haar eisen gaat dicteren,” aldus Diderich.

Tijd voor een nieuwe blik

Visionair Alexander Prinsen greep mede die boodschap aan om te pleiten voor systematisch en duurzaam innoveren. Met zijn stelling dat het mogelijk is om, dankzij kunstgras, sport gratis te faciliteren, bood hij vooral gemeenten een perspectief. “Zet juist in op het realiseren van een gezond ecologisch sportklimaat waarbij de accommodatie een microklimaat voor duurzaam sporten is, maar waar sport tevens een bijproduct van de systeemintegratie is. Integreer functies en realiseer meervoudige kasstromen,” zo pleitte hij. Voor dat laatste ziet Prinsen kansen door kunstgrasvelden ook in te zetten als, bijvoorbeeld, waterberging of om energie op te wekken. Beide toepassingen zijn al mogelijk en werden daarom die middag in speciale deelsessies op het congres nader besproken.

Maar Prinsen riep ook de industrie op om de keerzijde daarvan te erkennen. “Maak meer gebruik van onze natuurlijke gereedschappen uit de natuurkunde, biologie en scheikunde. Zet de materiaaltransitie in werking door bijvoorbeeld gebruik te maken van meer natuurlijke grondstoffen zoals bacteriën, schimmels, algen, zeewier, planten of dieren maar ook samengestelde polymeren. Benut materialen zoals olivijn dat de lucht kan zuiveren of gebruik opgeslagen vocht om de luchtvochtigheid te verhogen en de temperatuur te verlagen.” De visie van Prinsen was er een die ook door Rik van Kraaij van RVO werd gedeeld. “Je zult circulair moeten gaan denken en de Routekaart Duurzame Sport Infrastructuur biedt daarom handelingsperspectief,” zo zei hij. Van Kraaij verwees daarbij naar het document dat is voortgekomen uit het Klimaatakkoord, het Sportakkoord, en de Green Deal Milieuvriendelijke Sportvelden. De BSNC is één van de partijen die dat officieel heeft ondertekend.

Klaar om te vernieuwen

Om de vernieuwing en verduurzaming verder te ondersteunen, presenteerde Ulbert Hofstra (SGS Intron) en Bart van Pagée (Kybys) namens de BSNC de nieuwe Handreiking Renovatie en Ombouw. Kunstgrassportvelden Die wordt later dit jaar gepubliceerd. Het document moet helpen bewuste keuzes te maken rondom de renovatie of ombouw van kunstgrassportvelden en deze vast te leggen in het bestek. Het document staat uitvoerig stil bij de wettelijke kaders. “De ervaring is dat omgevingsdiensten een andere interpretatie geven aan de wet,” zo verklaarde Hofstra. Volgens Bart van Pagée komt dat mede omdat de Ladder van Lansink, in het geval van kunstgras, verwarrend werkt. “Hergebruik staat hoger op de Ladder van Lansink dan recycling,” zo merkte hij op terwijl hij verwees naar de standaard op het gebied van afvalbeheer. Hoe noodzakelijk de nieuwe Handreiking is, bleek wel uit een enquête onder de deelnemers. De reacties op vier stellingen over het hergebruik van verwijderde kunstgrassportvelden voor landscaping toepassingen, waren zeer verdeeld.

Het BSNC KUNSTgres evenement gaf een doorkijk in de industrie en een blik op de toekomst. Uitdagingen zijn er altijd, maar ook kansen zijn er genoeg. Zolang de industrie maar blijft innoveren en de markt bereid blijft om daarin te investeren, kan kunstgras een grote rol spelen in het verduurzamen van Nederland.

Auteur en foto: Guy Oldenkotte, www.sportvelden.info

Meer nieuws