Samenwerken, ook tússen brancheverenigingen

Het PABA- bestuur heeft sinds kort twee nieuwe bestuursleden. In nieuwsbrief 21 spraken we met Roy Verhagen. Tegelijk met Roy kwam Jan Vrij in het PABA-bestuur. Met zijn expertise en nuchtere kijk op zaken staat hij open voor meer samenwerking.

Meer samenwerken
Jan Vrij vindt het belangrijk dat er meer wordt samengewerkt, zowel tussen de platforms van de BSNC, tussen brancheverenigingen, als in het werkveld. “Waarom niet meer afstemmen tussen opdrachtgever, ondernemer en adviesbureau, zodat we wat minder naar elkaar wijzen? Bijvoorbeeld door meer met bouwteams te gaan werken. Waarbij alle drie genoemde partijen betrokken zijn bij het VO (voorlopig ontwerp), en samen het DO (definitief ontwerp) maken en het bestek opstellen. Dan is ook de aannemer eerder in proces betrokken, krijgt verantwoordelijkheid en kan dan beter zijn/haar expertise kwijt.”

Aannemer
Het zal de lezers niet verbazen dat Jan Vrij aannemer is, en ook staat voor het familiebedrijf AH Vrij, opgericht in 1958. Zoon Jan Vrij nam het bedrijf over van zijn vader in 1998 en in 2012 kwam zijn oudste zoon Rick erbij. AH Vrij heeft een eigen grondbank en verleent allerlei diensten in de openbare ruimte, zoals voor groenwerk voor gemeenten, plantsoenen, grondwerk, bodemsaneringen, infra, spoorgerelateerd werk en calamiteiten. Ook de sportvelden vallen hieronder.

Het bedrijf AH Vrij is lid van twee brancheverenigingen; de BSNC en Cumela en ziet een duidelijke meerwaarde: “Cumela vertegenwoordigt de ondernemers en de BSNC gaat puur om de techniek.“ Jan is bij Cumela voorzitter van de sectie grondverzet en cultuurtechniek. Binnen het PABA-bestuur van de BSNC is hij algemeen lid. “Cumela en de BSNC werkten al samen in de Green Deal sportvelden (milieuvriendelijk sportvelden beheer). Dit is nu omgezet naar de Routekaart Verduurzaming Sport. Daar zie ik de samenwerking al ontstaan. Het was er al op bestuurlijk niveau. Met de Routekaart gaat samenwerking op de werkvloer ook makkelijker.”

Bijvoorbeeld. “Het in kaart brengen van de uitstoot van CO2 en NOx bij het onderhoud van sportvelden. BSNC informeert bij haar leden en Cumela gaat te rade bij haar uitvoerende bedrijven. Allerlei data worden verzameld vanuit Cumela en zo gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: “Hoe zit het met de uitstoot en aan welke knoppen moet je gaan draaien?” De uitkomsten kunnen wel eens anders zijn dan we aan de voorkant hadden gedacht. Maar hoe weet je dat? Hiervoor moet onderzoek worden gedaan en dat maken wij met de brancheverenigingen mogelijk.”

Meedenken: wat kan er wél
Voordat Jan ‘Ja’ zei tegen PABA, heeft hij wel even goed nagedacht: “Heb ik daar zin in, energie en tijd voor? “En het antwoord is ja, het lidmaatschap geeft een meerwaarde. ”Tijd kan ik maken; sinds de komst van Rick in het bedrijf kan ik steeds meer dingen van mij af laten glijden, én ik vind de PABA leuk. Je kan immers wel aan de zijkant roepen dat iets niet goed is. Maar beter is om naar voren te komen en vooral mee te denken over wat wél kan. Zoals de Garantieregeling, een regeling die is vastgelegd. Met de PABA proberen we de rechten en plichten voor de aannemer aan de kaak te stellen. Neem bijvoorbeeld een bestek waarin kunstgras is opgenomen en waarin staat beschreven dat de foam blijft liggen. Dit betekent dat de aannemer ook garantie moet geven op de foam terwijl hij het zelf niet heeft gelegd. Met PABA proberen we hier invloed op uit te oefenen. Wij sturen echter niet aan op geschillen, die moet je zien te voorkomen. “

Wat wil je nog kwijt aan de leden?
Daar kan Jan kort over zijn: “Samenwerken is het sleutelwoord.” En hij biedt bij deze zijn expertise aan!

 

Meer nieuws