Nieuws over de LCA’s van sportvloeren

De Routekaart Duurzame Sportinfrastructuur voorziet in een gezamenlijke uitvoeringsagenda om de sportsector naar een CO2-arme, circulaire en gezonde sportomgeving te brengen in 2050. Als een van de samenwerkende partners (namelijk: NOC-NSF, POS, VSG, BSNC, VWS) in de sportsector heeft de BSNC de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het inzichtelijk maken van de milieuprestaties van sportvloeren. In juli 2022 is een start gemaakt met het opstellen van vijftien Levenscyclusassesments (LCA’s) voor negen fabrikanten die meedoen in het pilotproject.

Voor drie fabrikanten zijn de LCA’s inmiddels in concept gereed. De LCA-rapporten liggen ter beoordeling bij een onafhankelijk toetsend LCA-bureau. Voor de andere fabrikanten is inmiddels alle informatie ontvangen en worden de LCA opgesteld. De verwachting is dat januari 2023 alle LCA’s worden afgerond.

Waarom een LCA?

Een belangrijk element van het duurzaamheidslabel voor een sportvloersysteem is de inzet van de methode voor levenscyclusassessment (LCA). Met een LCA worden de milieuprestaties berekend over een gehele keten van sportvloeren en vastgelegd in de Nationale Milieu Database (NMD). Dankzij een LCA kan dit op een eenduidige en gelijkwaardige wijze worden uitgevoerd. Daardoor kunnen alle partners, met name gemeenten, diverse producten met elkaar vergelijken op milieuprestaties, zoals CO2-emissies en milieukosten (milieukostenindicator, MKI). Deze methode wordt op tal van andere terreinen al volop ingezet. Met name in de wegenbouw en andere infrawerken speelt de MKI-waarde een belangrijke rol bij aanbestedingen, uitvoering en innovatie.

Met dit project maken we een start om kunstgrasveldproducten in de NMD te krijgen. Een mooie stap in de verduurzaming van sportvloeren in Nederland.

Hoe verder?

Zodra het project met de negen fabrikanten is afgerond, informeert de BSNC haar leden over de uitkomsten. Ook komt er dan duidelijkheid hoe andere fabrikanten LCA’s voor hun kunstgrasveldproducten kunnen laten bereken, om daarna opgenomen te kunnen worden in de NMD. De verwachting is dat een informatiebijeenkomst eind februari, begin maart wordt georganiseerd.

Uiteindelijk zullen de LCA-scores, samen met andere duurzaamheidskenmerken, toegevoegd worden aan de sportvloerenlijst binnen het KwaliteitsZorgSysteem 2.0.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op met projectleider Gert-Jan Vroege (gert-jan@eco-intelligence.nl) of verenigingsmanager Hans Arends (h.arends@bsnc.nl)

Meer nieuws