Nieuwe commissievoorzitter Coen Nell: “Gras, daar was ik nog niet klaar mee!”

Een paar weken geleden was de nieuwe voorzitter commissie Kunstgras Sander van der Holst aan het woord in deze nieuwsbrief. Ook de BSNC-commissie Gras is tegelijk gestart, onder leiding van voorzitter Coen Nell. Hij is weliswaar nieuw in deze functie, maar al jaren betrokken bij onze branchevereniging. “Omdat ik het werk van de BSNC belangrijk vind, en zo de kwaliteit van de buitensportaccommodaties geborgd wordt.”

Enthousiasme is groot

Coen kijkt uit naar de dynamiek en de discussies die in de nieuwe commissie gaan plaatsvinden. Dat zit wel goed, concludeert hij na de eerste vergadering: “Men is heel enthousiast om het thema gras bij de kop te nemen, uit te dragen en verdieping in aan te brengen. Wij willen dat gebruikers, opdrachtgevers op een eerlijke manier de sportvloeren met elkaar kunnen afwegen. Dat houdt in dat zij niet alleen kijken naar betredingsdruk, maar ook naar speel- en sporttechnische kwaliteit, duurzaamheid en kosten van een sportvloer. De keuze voor een bepaalde sportvloer moet een weloverwogen besluit zijn, uitgangspunt is  “gras tenzij… Waarna een afweging volgt tussen gras, hybride of kunstgras.”

“Daar gaan wij met de commissie aan werken. Zodat er tools zijn voor een goede afweging. We willen dat alle beschikbare kennis op dit vakgebied beter een plek krijgt en zichtbaar is. Ook willen we meer aandacht voor innovaties op het gebied van grasvelden, zaadkeuzes, waarbij goed onderhoud essentieel is. Graszaadontwikkelaars bijvoorbeeld doen veel aan innovaties, zij doen onderzoek naar nieuwe soorten, die ontwikkelingen verdienen echt meer aandacht!”

Sweco en de BSNC

“Gras ligt het dichtst bij mij en bij mijn werk”, vervolgt Coen, “Cultuurtechniek en gras vormen wat mij betreft de basis van de sportvelden. Ik vind dat gras te weinig aandacht krijgt bij sportveldkeuzes, het is het meest optimaal (beleving, speltechnisch) en duurzaam om op te spelen. “

Coen werkt al vele jaren bij Sweco, in de functie van projectmanager/adviseur buitensport. Sweco, het voormalige Grontmij, is een van de oprichters van de BSNC (samen met Grontmij nu Sweco, Heidemij nu Arcadis, Agterberg en Oranjewoud nu Antea Group), en diverse Sweco-werknemers hebben zich al  ingezet voor de branchevereniging. Zo was Coen zes jaar bestuurslid, en ook al eens eerder voorzitter van de commissie Gras. Vervolgens kwam er een structuurwijziging naar platforms en was hij voorzitter van het platform Aannemers. Na een periode van iets minder betrokkenheid kwam er weer een gelegenheid om de schouders eronder te zetten: de nieuwe commissie Gras. Want: “Gras, daar was ik nog niet klaar mee!”, aldus Nell.

Coen is tevreden met de huidige structuur bij de BSNC: “In de commissies Gras en Kunstgras zitten de verschillende bloedgroepen weer samen aan tafel: de aannemers, leveranciers, gemeenten, adviseurs en kennisinstellingen. Zo wordt alle kennis samengebracht en kunnen we dat uitdragen, om het ook goed te laten landen daar waar het hoort: bij de sportparkeigenaren en gebruikers.“

Toekomst

De commissie kijkt natuurlijk ook vooruit: “Klimaatverandering is het onderwerp dat ons allemaal bezighoudt. Meer regenval, meer droogte: welke velden passen daarbij? We moeten streven naar een verantwoorde mix van type velden in de buitensport: gras, hybride, kunstgras. Daarvoor houden we ook nauw contact met de commissie Kunstgras van de BSNC.” En met het bestuur: Mark de Jong is de portefeuillehouder voor de commissie van Coen, “De lijnen houden we kort.”

Oproep aan de leden

Elke commissie doet haar werk voor de leden en heeft de leden ook nodig. Coen hoopt en verwacht dat de leden onderwerpen en thema’s met betrekking tot gras delen met de commissie. Hij roept op: “Als je wat van gras wil, goede ideeën hebt of vragen, signaleringen uit de markt. Geef ze door! De commissie gras moet een meerwaarde zijn voor lidmaatschap van de BSNC.”

Coen is vol vertrouwen: “Deze commissie zit boordevol kennis, ervaring en enthousiasme. De vliegende start willen wij graag voortzetten en delen met de andere BSNC-leden en alle betrokkenen!”

Meer nieuws