Innovatieprijs Sportaccommodaties 2022; vier winnaars!

De winnaars van de Innovatieprijs Sportaccommodaties 2022 zijn bekend. Uit de inzendingen koos de jury vier innovaties. Deze vier winnaars presenteren zich op 26 april, tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties, voor een panel van drie deskundigen op het gebied van innovatie. De panelleden bepalen tijdens de pitches welke Innovaties één of meerdere vouchers ontvangen, te verzilveren bij de BSNC, Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF of Sportinnovator. En: wie zijn de winnaars..?

De winnaars van de Innovatieprijs zijn: Grass2Grass, de Violette, Leer- en Sportpark De Langeleegte en een Multifunctionele ijsbaanconstructie. Net als in 2021 zijn er meerdere winnaars en dat is best bijzonder, want in de sport kan er meestal maar één de winnaar zijn, zegt men vaak. “Voor dit concept is gekozen”, zegt jurylid en verenigingsmanager van de BSNC Hans Arends, “omdat we het accent leggen op innovaties die klaar zijn voor de markt. Daarbij past dat de winnaars de gelegenheid krijgen om zich aan de markt te presenteren en dat we hen daarmee een extra zetje in de rug geven”. Tijdens de pitches op 26 april wordt de marktpotentie beoordeeld door een panel van deskundigen, dit is vergelijkbaar met het concept van de Dragon’s Den.

Diversiteit
Volgens Jurylid Bob Thomassen van NOC*NSF: “Is de jury blij met de diversiteit aan inzendingen en ook winnaars”. Grass2Grass en de Violette sluiten aan op het thema duurzaamheid. Grass2Grass is een volledig recyclebaar kunstgrassysteem. De Violette is een GPS gestuurde onkruidverwijderaar voor autonome en mechanische onkruidbestrijding op sportvelden. De Multifunctionele ijsbaanconstructie is ontworpen vanwege de klimaatontwikkelingen en maakt het mogelijk om al bij geringe vorst op natuurijs te schaatsen. Bij Leer- en Sport De Lange Leegte tenslotte, is men erin geslaagd de verbinding te maken tussen hardware (gebouwen), software (sport- en beweegprogramma’s) en orgware (organisatie).

Beoordelingscriteria
Het beoordelen van de inzendingen gebeurde op basis van de criteria: originaliteit en creativiteit, de aanleiding voor de innovatie, praktische meerwaarde en effectiviteit, promotie vakgebied, visie op marktpotentie en return on investment. Ook is er gekeken in hoeverre er sprake is van een concreet, gerealiseerd en duidelijk product, project of dienst.

Jaarlijkse aandacht voor vernieuwingen in de sport
De innovatieprijs is een gezamenlijk initiatief van de BSNC, Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF, Sportinnovator en de Vakbeurs Sportaccommodaties. De initiatiefnemers benadrukken met de prijs het belang van kennisdeling en promotie over vernieuwingen in de sportsector, gericht op de aanleg, het onderhoud en beheer en de exploitatie van sportvoorzieningen. Ook willen de initiatiefnemers de focus versterken op innovatie bij het bedrijfsleven, opdrachtgevers en gebruikers, de implementatie (go-to-marked) van innovaties stimuleren en het belang uitdragen van samenwerking in de branche om te kunnen innoveren.

Meer informatie
Binnenkort volgt meer informatie over het online bijwonen van de pitches op 26 april.
Meer informatie over de Vakbeurs Sportaccommodaties vindt u op https://vakbeurssportaccommodaties.nl/ en over de Innovatieprijs via de website.

Ook kunt u contact opnemen met:
Hans Arends (verenigingsmanager BSNC)
06-21649594
h.arends@bsnc.nl
Eric van der Veen (partnerships en sportprofessionals Sportinnovator)
06-53923884
eric@sportinnovator.nl

 

Meer nieuws