Goede gesprekken op Najaars-ALV in Gorinchem

BSNC-leden zijn vroege vogels: opgewekt kwamen zij om 7.30 uur binnenwandelen op de beursvloer in Gorinchem, waar de BSNC hen verwelkomde met een ledenontbijt (aangeboden door de organisatie van de Nationale Sportvakbeurs) voorafgaand aan de ALV. Naast de gebruikelijke zaken als het behandelen en goedkeuren van de begroting, het jaarplan, de contributie voor 2024 en het vaststellen van de datum van de voorjaars-ALV (12 april 2024), werd deze ALV maximaal ruimte gegeven voor het gesprek over de mogelijkheden voor een branchevertegenwoordiging van de binnensport. En werd er gepeild welk scenario de leden het meest aanspreekt.

Janneke Rijksen van bureau Drijver & Partners presenteerde de uitkomsten van de verkenning naar een branchevertegenwoordiging van de binnensport. Deze opdracht van de BSNC was uitgezet op verzoek van het ministerie van VWS. Tijdens de ALV hebben de leden aangegeven ambitieus te zijn en te willen streven naar een structuur waarin de binnen- en de buitensport samen onder één koepel vertegenwoordigd worden. In welke samenwerkingsvorm en hoe dit moet worden georganiseerd, dat moet verder worden uitgewerkt.

Eerstvolgende stap is de terugkoppeling van de verkenning aan opdrachtgever VWS. Daarna worden een of twee scenario’s verder uitgewerkt, voorgelegd en besproken met uiteraard de makers van binnensportaccommodaties en stakeholders. De bedoeling is dat een definitief voorstel voor branchevertegenwoordiging van de binnensport en de rol van de BSNC, in de voorjaars-ALV van 2024 (vrijdag 12 april) aan de BSNC-leden wordt voorgelegd.

Bloemen en woorden van dank

De ledenvergadering is ook het moment om leden te bedanken voor hun inzet voor de BSNC, en om leden te verwelkomen die de stokjes gaan overnemen. Zo bedankte voorzitter Edward allereerst Kees Haaksman, een van de oprichters van de BSNC en al die jaren op diverse fronten actief geweest voor de vereniging. Hij heeft dit najaar, na een laatste verlenging, de voorzittershamer van de Raad van Advies overgedragen aan Gosewin Bos. Kees nam een beeldje in ontvangst en liet het niet na om een gloedvolle oproep te doen aan alle leden om zich met passie in te blijven zetten voor de BSNC en de mooie doelen die we met elkaar nastreven.

Nieuwe leden en nieuwe voorzitters

De nieuwe bedrijfsleden GrootGroener en Green Engineers werden met een oorkonde en applaus welkom geheten bij de BSNC. Ook was er een dankwoord voor Jochem Knol, medeoprichter van de BSNC, vanwege zijn inzet in diverse commissies en werkgroepen. Tot slot werden de nieuwe voorzitters van commissies verwelkomd met een bos bloemen. Dit zijn: Sander van der Horst (commissie Kunstgras), Coen Nell (commissie Gras) en Pleun Lok (commissie Onderzoek).

De voorzitter wist de ALV prima op tijd af te ronden, zodat de leden nog voor de start van de beurs naar hun stand gingen of naar hun andere afspraken.

Meer nieuws