Factsheet over biodiversiteit sportvelden en golfbanen

In de PPS Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit (2020-2023) richt het onderzoek zich o.a. op biodiversiteit en ecologisch beheer. Om eigenaren en beheerders van sportvelden en golfterreinen meer inzicht te geven in hoe zij natuurlijke plaagbeheersing kunnen bevorderen is onlangs een nieuwe factsheet gepubliceerd.

Biodiversiteit en ecologisch beheer staan steeds meer in de belangstelling. Deels heeft dit te maken met het feit dat het gewasbeschermingsmiddelengebruik steeds meer aan banden wordt gelegd, maar er is ook de nadrukkelijke wens vanuit onder ander de golfsport, om te kunnen sporten in een milieuvriendelijke en veilige natuurlijke omgeving.

Het bevorderen van natuurlijke vijanden van ziekten en plagen is hierbij belangrijk, omdat ze uitbraken van plagen en ziekten kunnen voorkomen. In de nieuwe factsheet “Biodiversiteit voor natuurlijke plaagbeheersing van sportvelden en golfterreinen” wordt getracht antwoorden te vinden op de vraag in hoeverre biodiversiteit in staat is om bij te dragen aan natuurlijke plaagbestrijding.

Meer informatie over het onderzoek en de factsheet staat in dit nieuwsbericht.

 

De BSNC is consortiumpartner van het onderzoeksprogramma PPS Grasvelden, klimaat en biodiversiteit, omdat het onderzoek kennis oplevert om beter in te kunnen spelen op de negatieve gevolgen van klimaatveranderingen op de kwaliteit van sportgrasvelden en het levert ook kennis op hoe sportgrasvelden een bijdrage kunnen leveren aan negatieve maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering. Namens de BSNC nemen Mark Timmerman en Ernst Bos deel aan werkgroepen en is Hans Arends lid van de stuurgroep.

Meer nieuws