Deelsessie conGRAS 2024; Grondig onderzoek uitspoeling meststoffen hybridesportvelden; verrassende resultaten?

De eerste deelsessie van het middagprogramma van conGRAS 2024 is bekend! Leden van de BSNC-werkgroep Hybridesportvelden (Martin Brummel, Pleun Lok) presenteren samen met Thomas Evers (Onderzoek- en adviesbureau Lumbricus), de conclusies van het onderzoek naar de uitspoeling van meststoffen op hybridesportvelden. Ook lichten zij toe wat dit kan betekenen voor het onderhoud van deze velden. Het gebruik van hybridesportvelden wordt steeds populairder. En ook al ziet een hybridesportveld er nagenoeg hetzelfde uit als een grassportveld, het beheer ervan blijkt toch anders te zijn.

Uit de praktijk horen we vaak dat hybridesportvelden eerder, en soms ook meer, water en nutriënten nodig hebben dan andere velden. Maar is dat zo en waarom? Om deze vragen te beantwoorden doet onderzoek- en adviesbureau Lumbricus, in opdracht van de BSNC-werkgroep Hybridesportvelden hier onderzoek naar.

Hiervoor is een proef opgezet in bakken, waardoor alle variabelen kunnen worden gecontroleerd. In het onderzoek wordt natuurgras vergeleken met twee soorten hybride systemen: een hybride mat en een ingenaaide kunstvezel. Wat dit onderzoek bijzonder maakt, is dat de gegevens van de proef worden gebruikt om een hydrologisch model te kalibreren. In tegenstelling tot de realiteit, waar het lastig is om processen in de bodem te kunnen zien, geeft dit model juist letterlijk beeld van alle processen in de bodem. Zo kan je zien hoe water door de bodem stroomt en hoe de concentratie van stikstof verandert door de tijd. Het idee achter deze modellen is dat we door het begrip van de mechanismes achter de waarnemingen kunnen gaan sturen op het gewenste resultaat. Ofwel, als we weten hoe uitspoeling werkt in verschillende systemen, kunnen we irrigatie en bemesting zo optimaliseren dat uitspoeling wordt geminimaliseerd. Dit vermindert het risico voor de omgeving en voorkomt verspilling.

Het onderzoek wordt begin 2024 afgerond en in de deelsessie worden de uitkomsten gepresenteerd en toegelicht.

Informatie over conGRAS

Meer informatie over conGRAS vind je via deze link. Ook houden we je via onze nieuwsbrief en onze LinkedIn-pagina op de hoogte!

Inschrijven voor conGRAS

Deelname voor BSNC-leden is gratis. Niet leden betalen € 295,00. Schrijf je nu in. Je hoeft je niet aan te melden voor een deelsessie. Op de dag zelf maak je je keuze aan welke deelsessie je wilt deelnemen.

Meer nieuws