“Als lid van de BSNC heb je een kennis haal- én brengplicht”, aldus Daan van der Kooij   

Wat haalt Daan van der Kooij, projectleider/adviseur Buitensportaccommodaties bij de gemeente Tilburg uit zijn lidmaatschap van de BSNC? “Eerst was het vooral kennisophalen, consumeren. Ik heb heel veel gehad aan het Zorgplichtdocument! Nu ik veel meer weet, zoals over de rubber korrels in kunstgras, kan ik ook meer actief bijdragen aan kennisontwikkeling en -verspreiding binnen de BSNC. Dat ben je als grotere gemeente ook wel verplicht vind ik.” Hoe pakt Daan dit aan? Dat lees je in dit interview.

Het sportbedrijf in Tilburg valt volledig onder het gemeentelijke bestuur en heeft onder meer de zorg voor 59 buitensportvelden, waarvan 35 velden (natuur)gras en 24 kunstgrasvelden. Daan van der Kooij startte bij Sport Tilburg als beleidsadviseur sportaccommodaties. Met de toegenomen aandacht voor kunstgras ging er steeds meer tijd naar dit type veld. En daarmee naar de discussie rondom de rubber korrels. Het gekozen beleid moest verdedigd worden, ook juridisch. Er kwam een WOB-verzoek en handhavingsverzoek en dat moest zorgvuldig en netjes behandeld worden. Het werd een traject tot aan de Raad van State, in oktober 2022 is de uitspraak gedaan. Het lidmaatschap van de BSNC heeft Daan en de gemeente enorm geholpen in dit hele proces. “

Mede hierdoor heeft Daan meer kennis gekregen over alles rondom kunstgrasvelden. En dat bleef niet onopgemerkt: ook andere gemeenten tonen interesse in de aanpak van Tilburg.

Voor Daan levert het ook nieuwe inzichten op. Hij is nu breder gaan kijken naar wat je nog meer met kunstgras zou kunnen doen, behalve erop sporten. Dat heeft alles met maatschappelijke opgaven en het klimaat te maken.

“Sportparken kunnen oplossing zijn”

Een sportpark was een plek waar de inwoners kunnen sporten en die ook nog wel eens leegstond. Dat kan je ook anders zien, meent Daan: “Hoe kunnen we onze sportparken meer en breder inzetten en zo bijdragen aan andere gemeentelijke doelstellingen? Op een sportpark kan je warmte opwekken bijvoorbeeld, of energie en water opslaan. En vergeet de ‘software’ niet: wat kan je, naast sporten, je bezoekers nog meer bieden?” Zoals een open park om te wandelen, een ontmoetingsplek voor de buurt, ruimte voor overtollig regenwater.

“De sociale waarde van sport en bewegen, daar werkten we al langer aan. Door de noodzakelijke aandacht voor klimaat kan je het sportpark zeker ook voor ruimtelijke opgaven benutten. De oriëntatie naar uitbreiding van de mogelijkheden is nog maar net begonnen,

Tilburg loopt voorop en daar moeten we meer doorgaan”, aldus Daan. Dat doet hij door aan te sluiten bij projecten die al verder zijn, door contacten bij de VSG en bij het Innovatieplatform.

Blij met kennis

Het lidmaatschap van de BSNC heeft Daan zeker geholpen in zijn werk: “De congressen zijn erg goed en heel waardevol”, licht hij toe. “Verder zijn een aantal collega’s en ikzelf op cursussen geweest via de BSNC, en heb ik erg veel gehad aan het Zorgplichtdocument. Daarom ben ik nu ook lid van de werkgroep Zorgplicht.”

Hoe komt Daan verder aan zijn kennis en informatie? Naast lidmaatschap bij de BSNC is hij ook actief lid van de VSG. “Waar ik zie dat de VSG ons ondersteunt op beleidsmatig vlak, vind ik dat de BSNC er meer is voor alle technische kennis, meer gericht op de uitvoerende kant. “ Verder maakt de gemeente deel uit van de groep koplopers binnen het Innovatieplatform. Ook praat hij regelmatig een op een met collega’s van andere gemeenten en met adviesbureaus. Hij meent: “Als grotere gemeente heb je een soort van plicht: je hebt ruimte en tijd gekregen om op verschillende manieren kennis op te doen. Dit hebben andere, vaak kleinere gemeenten niet. Dus moet je het ook delen met hen.”

Daan leest elke twee weken de digitale nieuwsbrief van de BSNC. Maar ook dan mis je nog wel eens wat: “De nieuwjaarsbijeenkomst bij Re-Match is mij volledig ontgaan. Erg jammer, want als ik het had geweten was ik er zeker heen gegaan! “

Reactie van de redactie: Hopelijk zien we elkaar op 7 maart op de Vakbeurs Sportaccommodaties Daan, of op 20 maart conGRAS!

Meer nieuws