Aanmeldingsformulier BSNC

Met het verzenden van dit formulier verklaar ik:

1: akkoord te gaan met het jaarlijkse lidmaatschapsbedrag;

2: kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en akkoord te gaan met inhoud, waaronder de gedragscode;

3: te voldoen aan de gestelde voorwaarden zoals omschreven in de statuten onder artikel 4, lid 2.

Om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag dit formulier samen met een kopie van een legitimatiebewijs en, voor bedrijven, een kopie KvK. U kunt de bijlagen sturen naar info@bsnc.nl