Wie zijn we

Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek

In 2002 is de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) opgericht. Als kennis- en innovatieplatform zetten we ons in om de kwaliteit van de buitensportvoorzieningen op een zo hoog mogelijk peil te houden c.q. te krijgen. Dat is wat onze leden bindt. Dat doen we door kennis en informatie te ontwikkelen en uit te wisselen over de aanleg en het onderhoud van buitensportaccommodaties en gelieerde producten (zoals graszaden, kunstgrasmatten of meststoffen), door allerlei ontmoetingen te organiseren en door samen te werken met andere spelers in deze sector.

Beoogd wordt dat het lidmaatschap van de branchevereniging door de markt (h)erkend wordt als een kwaliteitslabel. De leden hebben daartoe een Gedragscode ingesteld. Kortweg houdt deze Gedragscode in dat de leden op een eerlijke, zorgvuldige en behoorlijke wijze in de markt actief zullen zijn. 

BSNC geeft ruimte aan Sport en Bewegen

Dit is wat wij beogen. Dat doet de BSNC door regelmatig bijeenkomsten en congressen te organiseren en door op te treden als gesprekspartner naar overheden, sportbonden en andere instellingen. De BSNC wil actief nieuwe ontwikkelingen initiëren en stimuleren, onder andere door het (laten) uitvoeren van onderzoek en het bevorderen van normering en certificering van buitensportvloeren en -terreinen.

De branchevereniging is een organisatie voor en door leden. Alleen door de inzet van onze leden zijn we in staat om onze ambities waar te maken.

X