Maatschappelijk betrokken

Buitensportvelden

Op het vlak van de buitensportvelden is BSNC de belangenbehartiger van de branche. We vinden het van belang om bij politiek en andere partnerorganisaties aandacht te vragen voor kwalitatief hoogwaardige buitensportvoorzieningen. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid streven we naar duurzame sportvelden, -vloeren en -terreinen.

Midden in de Branche

Als BSNC staan we middenin de branche. We weten wat onze leden beweegt, welke knelpunten ze ontmoeten in hun bedrijfsvoering en we signaleren trends en ontwikkelingen. We gaan daarover proactief in gesprek met de politiek en partners, vragen aandacht voor zaken die ons bezig houden en trachten agendasettend te zijn. We trekken daarbij graag samen op met onze collega-organisaties. Vanuit de groene sector zijn dat met name Cumela, branchevereniging VHG en Stadswerk. Vanuit de sportwereld zijn dat bijvoorbeeld NOC*NSF, sportbonden zoals KNVB, NGF of KNHB.

BSNC-Kunstgras met markering
X