Wat doen we

De Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek is hét kennis- en innovatieplatform voor iedereen die te maken heeft met het beheren, ontwikkelen en realiseren van buitensportvoorzieningen. BSNC ontwikkelt kennis, wisselt deze kennis uit binnen de branche en behartigt de belangen van de sector. Daarmee dragen we bij aan de realisatie en instandhouding van kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen.

Sterk netwerk

BSNC is dé ontmoetingsplaats voor alle partijen die betrokken zijn bij de aanleg en het onderhoud van sportvelden en golfbanen. Ons netwerk bestaat uit alle partijen die daarbij een rol hebben. Zowel gemeenten als bedrijven en kennisinstellingen zijn bij ons aangesloten.

Kennis en ontmoeting

Om haar doelen te bereiken organiseert de vereniging regelmatig bijeenkomsten en congressen. Ook treedt de BSNC op als gesprekspartner naar overheden, sportbonden en andere instellingen. De BSNC wil actief nieuwe ontwikkelingen initiëren en stimuleren, onder andere door het (laten) uitvoeren van onderzoek en het bevorderen van normering en certificering van buitensportvloeren en –terreinen. De onderzoeken dragen bij aan de kwaliteit van ons vak. De output vertalen we door bijvoorbeeld het ontwikkelen van richtlijnen of garantiebepalingen. Ook kunt u denken aan de jaarkalender sportveldenonderhoud die u terugvindt op onze website.

Binnen onze platforms en werkgroepen delen en ontwikkelen onze leden enorm veel kennis. Dat levert interessante en praktische instrumenten en  hulpmiddelen op. Een aantal voorbeelden hiervan vindt u in de Kennisbank.

Op opleidingsvlak zijn we actief betrokken bij de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn ‘sportveldenbeheer’. In samenwerking met HAS KennisTransfer en IPC Groene Ruimte biedt de BSNC diverse opleidingen aan. Leden nemen tegen een gereduceerde ledenprijs aan deze opleidingen deel, waarmee zij een deel van hun contributie kunnen terugverdienen!

BSNC-Kunstgras met markering
X