Tag

sportstichtingen
Er zijn twee nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd gericht op de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Concreet gaat het om de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) en de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (RSUS). Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties  Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is het stimuleren van de...
Lees verder
X