Sportveldbeheer in 2020 chemievrij haalbaar en betaalbaar?

Drie brancheverenigingen luiden de noodklok: “De sector is er klaar voor, nu de beheerders nog!”

De Green Deal Sportvelden is een samenwerkingsovereenkomst tussen diverse partijen met als doel om in 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken op sportvelden. De partijen die deze ‘Green Deal’ in oktober 2015 hebben ondertekend, zijn de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, NOC*NSF, Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA), Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), VHG, CUMELA Nederland en BSNC.

Speelkwaliteit & geld

De drie brancheverenigingen BSNC, VHG en CUMELA Nederland, die samen sinds januari 2016 de ‘Taskforce Chemievrij Beheer’ vormen, maken zich ernstig zorgen. Zij hebben zich de afgelopen twee jaar ingezet om hierover voorlichting te geven en om goede chemievrije praktijkvoorbeelden te inventariseren. Daarbij stuitten zij op een verontrustende situatie. Het jaar 2020 komt snel dichterbij en toch lukt het de sector maar moeizaam om beheerders van sportterreinen te bereiken met deze belangrijke boodschap. Een gezond en onkruidvrij sportveld lijkt zo gewoon, maar daar komt heel wat bij kijken. Om een grasmat gezond te houden is het gebruik van herbiciden, fungiciden en insecticiden bij de meeste sportverenigingen nog heel gewoon. Sportbonden vragen om een speelkwaliteit en niet om milieukwaliteit. Met het verdwijnen van chemische middelen zal echter een compleet ander terreinbeheer noodzakelijk zijn. Mogelijk heeft dat een andere (mindere) speelkwaliteit tot gevolg. Want engerlingen en weegbree laten zich niet zomaar verjagen. Bovendien is de kans groot dat het ook gepaard gaat met financiële consequenties. Sportbonden en veel terreinbeheerders zijn zich nog van geen kwaad bewust of lijken zich hier althans weinig zorgen over te maken. Dat moet volgens de drie brancheverenigingen snel veranderen.

Golfsector en enkele gemeenten geven goede voorbeeld

De sector zelf staat niet stil en gelukkig zijn er ook diverse gemeenten en terreinbeheerders die al jaren ervaring hebben met chemievrij beheer van sportvelden. Dit zijn doorgaans terreinbeheerders die zelf de praktijkkennis nog in huis hebben. Ook greenkeepers in de golf-wereld doen volop ervaring op met chemievrij beheer, al is schimmelbestrijding daar nog wel een behoorlijke uitdaging. Ondernemers van de drie brancheverenigingen zijn niet bang voor de afschaffing van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Er zal nog wel een geïntegreerde manier van werken moeten worden ontwikkeld die het mogelijk maakt om in zeer uitzonderlijke gevallen naar het chemische alternatief uit te wijken. Maar alleen als aantoon-baar is dat in het voortraject alle maatregelen genomen zijn om de problemen die zich voor-doen zonder gewasbeschermingsmiddelen het hoofd te bieden.

Noodklok

Gemeenten, sportveldbeheerders: “Ga in gesprek met de ondernemers die de kennis in huis hebben voor chemievrij sportveldbeheer. Houd in uw begroting rekening met de consequenties van de afschaffing van gewasbeschermingsmiddelen. Betrek de verenigingen bij uw ambitie om uw sportvelden zonder chemie ook bespeelbaar te houden. In 2020 moet ook u het zonder chemie kunnen!”

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: BSNC: Ben Moonen, (06) 22 19 72 23 b.moonen@bsnc.nl CUMELA Nederland: Nico Willemsen (06) 22 52 98 05 nwillemsen@cumela.nl en VHG: Ingrid Sangers, (030) 659 56 65 i.sangers@vhg.org http://www.greendealsportvelden.nl

Meer nieuws

Plaats een reactie

X