Category

Algemeen
Wij publiceren met regelmaat rapporten over de eigen onderzoeksprojecten. De volgende onderzoeksrapporten zijn nu tegen een vergoeding bij ons verkrijgbaar: Handleiding ‘Aanbesteden kunstgrasvelden’ Onkruid vergaat niet … zomaar Onderzoek waternormering sportvelden Bemesting, graskwaliteit en uitspoeling’, een praktische handleiding voor de sportveldbeheerder ‘Naar een richtlijn voor de N- en P-bemesting van sportvelden met minimale uitspoeling’ (deel...
Lees verder
Per 1 juni aanstaande zal Gertjan de Vet zijn loopbaan voortzetten bij Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. Hiervoor was hij ruim drie jaar werkzaam bij C.S.C. Ceelen Sport Constructies B.V. in het zuiden van Nederland. “De keuze voor mijn overstap is niet over één nacht ijs gegaan. De keuze voor Van Wijlen was echter zo gemaakt,”...
Lees verder
Bij een aantal kunstgrasvelden voor met name voetbal en in mindere mate tennis en hockey doen zich momenteel problemen voor. Op basis van een quick-scan en diverse (interne en onafhankelijke) onderzoeken, uitgevoerd bij velden waar zich problemen voordoen, wordt een grote diversiteit waargenomen als het gaat om: 1. Type waterproblematiek (water blijft op de infill...
Lees verder
We krijgen veel signalen waaruit blijkt dat in de markt nog veel vragen leven op het vlak van renovatie van kunstgrasvelden. In 2012 deed de BSNC al uitgebreid onderzoek naar aandachtspunten bij renovatie en verwijdering van kunstgrasvelden. Het onderzoeksrapport beschrijft de van toepassing zijnde (milieu)wet- en regelgeving en de milieuhygiënische aspecten die daarbij spelen. De...
Lees verder
In de sector bestaat vaak onduidelijkheid over wat nu wel onder de Green Deal Sportvelden valt, en wat niet. Gaat het alleen over gewasbeschermingsmiddelen of vallen ook biociden onder het aanstaande verbod? En wat is nu eigenlijk het verschil? Om daar duidelijkheid over te geven heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangegeven dat de...
Lees verder
BSNC gaat op http://www.allesoversport.nl van het Kenniscentrum Sport inhoudelijke artikelen plaatsen over de aanleg, beheer en onderhoud van sportvelden. Een mooie manier om onze kennis en ervaring te delen met een breder publiek.
Lees verder
Sinds donderdag 14 april is hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf en BSNC-lid Eijkelboom bv uit Apeldoorn gefuseerd met collega-groenaannemer Boogaart uit Almere. De twee directeuren Erik Punt (Eijkelboom) en Gerben de Boer zijn de enige twee aandeelhouders van het nieuwe bedrijf.  “Ondanks de schaalvergroting blijven beide ondernemingen zelfstandig in de markt actief. We blijven voorlopig ieder onze...
Lees verder
De Dag van de Sportaccommodaties heeft tijdens de afgelopen editie weer bewezen van grote waarde te zijn voor iedereen die te maken heeft met ontwerp, bouw, aanleg, inrichting, onderhoud en beheer van sportaccommodaties. De vakbeurs vestigde opnieuw een record; maar liefst 1.463 gemeenteambtenaren, bestuurs- en commissieleden van sportverenigingen, adviseurs, architecten, ontwerpers, schoolbesturen, vakleerkrachten en exploitanten...
Lees verder
Op vrijdag 22 april a.s. is de ledenvergadering van de BSNC (aanvang 10.00 uur). Wil je aanwezig zijn bij de ledenvergadering? Dat kan! Het is wel fijn als je je van tevoren aanmeldt via deze link. Platformoverleg voorafgaand aan ledenvergadering De Platforms voor adviesbureaus/kennisinstituten, leveranciers en gemeenten/sportbedrijven hebben aangegeven dat zij graag voorafgaand aan de...
Lees verder
Advies- en ingenieursbureau Grontmij Nederland gaat vanaf 4 april 2016, na ruim 100 jaar, verder onder de naam Sweco Nederland. Grontmij is op 1 oktober 2015 overgenomen door Sweco, door de overname het grootste advies- en ingenieursbureau van Europa.    “We waren al onderdeel van de Sweco familie en zijn er trots op dat we...
Lees verder
1 38 39 40 41 42 46

Inschrijven Nieuwsbrief

[mc4wp_form id=”8043″]

Twitter

X