By

b.moonen@bsnc.nl
Er zijn twee nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd gericht op de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Concreet gaat het om de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) en de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (RSUS). Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties  Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is het stimuleren van de...
Lees verder
Drie brancheverenigingen luiden de noodklok: “De sector is er klaar voor, nu de beheerders nog!” De Green Deal Sportvelden is een samenwerkingsovereenkomst tussen diverse partijen met als doel om in 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken op sportvelden. De partijen die deze ‘Green Deal’ in oktober 2015 hebben ondertekend, zijn de ministeries van Infrastructuur &...
Lees verder
Extreem lage waterstanden zorgen er direct voor dat de aanleg en het onderhoud van sportvelden meer geld kost én vertraging oploopt. Wat betekent dat voor opdrachtgevers en opdrachtnemers? Juriste Anja van den Borne stelde in opdracht van de BSNC een advies op over de omgang met laagwatertoeslagen. Lees hier haar advies: 2018-08-06 Advies Laag water en...
Lees verder

Twitter

X